Telepraca

Telepraca

5 stycznia, 2018 0 przez Doradca HR

Telepraca polega na świadczeniu pracy za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Różni się on a od tradycyjnej pracy, ponieważ może być wykonywana poza jednostka organizacyjną pracodawcy czyli poza zakładem pracy np. w domu.

Poza tym ma takie same cechy jak tradycyjna praca. Telepracy nie można powierzyć pracownikowi bez jego zgody oznacza to, że telepraca wymaga zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracownika. Stronami umowy o telepracę są:

• pracodawca zatrudniający telepracownika,
• telepracownik, który wykonuje pracę poza zakładem pracy i przekazuje pracodawcy wyniki swojej pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Praca zdalna do której jest zaliczana telepraca umożliwia pracodawcy ograniczenie kosztów. Telepracę wykorzystuje się w zawodach takich jak np.: księgowy, grafik, tłumacz, analityk, dziennikarz, naukowiec itp. Warto też podkreślić, że telepracę mogą wykonywać osoby niepełnosprawne, kobiety na urlopie macierzyńskim czy osoby sprawujące opiekę nad chorym członkiem rodziny.

0 0 votes
Daj ocenę