KONTROLE GRANICZNE RÓWNIEŻ W KOŁOBRZESKIM PORCIE

KONTROLE GRANICZNE RÓWNIEŻ W KOŁOBRZESKIM PORCIE

15 marca, 2020 0 przez Doradca HR

O północy Polska przywróciła kontrole na wszystkich możliwościach. Od niedzieli przez 10 dni do Własny nie będą potrafili wpływać cudzoziemcy. Na ten moment kontrolę graniczną wprowadzono i w porcie morskim w Kołobrzegu.

Jak czytamy w profesjonalnym komunikacie: „Od 15 marca przekraczanie granic możliwe będzie zdecydowanie w określonych do tego stanowiskach. W województwie zachodniopomorskim przekraczanie ścianie będzie możliwe jedynie na przejściach drogowych: Krajnik Dolny – Schwedt, Kołbaskowo – Pomellen, Świnoujście – Garz, w porcie morskim Świnoujście, Kołobrzeg i lotniczym Szczecin – Goleniów. W województwie pomorskim ruch graniczny możliwy będzie na przejściach morskich w Gdańsku, Gdyni i na przejściu lotniczym Gdańsk – Rębiechowo”

– „Tymczasowa kontrola graniczna będzie ciągnięta przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Zakres kontroli dostosowany będzie dobrze do stanu zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa państwa w kontraktu z działaniem poważnego zagrożenia dla zdrowia publicznego wywołanego koronawirusem SARS – CoV-2 (choroba COVID – 19). Straż Graniczna będzie tworzyć zadania przy wykorzystaniu sprzętu mobilnego, w oparciu o swoje zasoby kadrowe też we współpracowaniu z Policją i Społeczną Strażą Pożarną” – informuje Morski Oddział Straży Granicznej

Co to oznacza w praktyce dla Kołobrzegu? Na morskich przejściach granicznych przekraczać granicę państwową drogą morską będą potrafili: obywatele RP; cudzoziemcy, którzy są małżonkami lub dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP; cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka; szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno- konsularnego misji, czy osoby mające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin; cudzoziemcy mające prawo stałego lub czasowego pobytu na miejscem RP; cudzoziemcy posiadający uprawnienie do rzeczy na miejscem RP tj. cudzoziemcy uprawnieni do tworzenia działalności na takich samych zasadach co obywatele polscy; posiadający pozwolenie na rzecz, zezwolenie na rzecz sezonową, poinformowanie o powierzeniu pisania pracy cudzoziemcowi na miejscem RP; . W szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody komendanta głównego Straży Granicznej może pozwolić cudzoziemcowi na przyjazd na miejscem RP, w stylu określonym w uchwale z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

0 0 votes
Daj ocenę